żywica węglowodorowa nośnik węgla BC-55

dla przemysłu odlewniczego

nazwa produktu Żywica węglowodorowa – nośnik węgla BC-55
charakterystyka Mieszanina kopolimerów, głównie szeregu indenu i styrenu oraz dienów arenowych; w postaci drobnych jednomilimetrowych granulek o barwie od ciemnobrunatnej do czarnej, zabezpieczonych przed zbrylaniem się oraz w formie pylistej <100μm. Wysoka zawartość węgla błyszczącego powoduje co najmniej pięciokrotne zmniejszenie ilości uwalnianych gazów na odlewni, w porównaniu do tradycyjnych nośników węgla.
zastosowanie Nośnik węgla błyszczącego do produkcji mas formierskich w odlewnictwie.
pliki do pobrania

Karta Charakterystyki – SDS PL


Safety Data Sheet – SDS EN


Specyfikacja Techniczna (BC55 granulat) – TS PL


Technical Specification (BC55 granules) – TS EN